Club Leabhar

Monthly

Untitled-1-(3)

Location: Johnston Central Library

Age: Daoine Fásta

I saol gnóthach an lae inniu, tá sé deacair am a fháil chun leabhar a léamh ach tugann Club Leabhar seans d’achan duine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus sa léithoireacht a scileanna teangan a fheabhsú agus a chur chun cinn. Mar sin, buail linn agus bain sult as an gcomhluadar.

In today's busy world, it is difficult to find time to read a book, but Club Leabhar gives anyone who is interested in Irish and reading a chance to improve and promote their language skills. So, meet us and enjoy the company.

Cathain?  Ar an gcéad Déardaoin de gach mí ó 1.00i.n. go 2.00i.n

When: On the first Thursday of the month from 1.00pm-2.00pm