Home

Fáilte chuig Rannóg na Gaeilge do Dhéagóirí

Táimid ag obair go dian i Seirbhís Leabharlainne an Chabháin ag tabhairt cabhair do dhéagóirí An Ghaeilge a fhoghlaim. Tá acmhainní curtha ar fáil anois ar an suíomh idirlíne. Is féidir le haon duine iad a íoslódáil agus a phriontáil. Bíonn seans ag daltaí cleachtadh don scrúdú béil gach bliain sa leabharlann nuair a thagann múinteoir isteach chun ceardlann teangan a reachtáil.

Cúnamh Scrúdaithe

An Ardteiste

Má tá tú ag ullmhú don scrúdú béil, beidh na treoracha seo tábhachtach. Cliceáil anseo
Leabhran don bhealtriail Ardteist. Cliceáil anseo
Sraith Ardteist 2015. Cliceáil anseo
Saith notaí eile Ardteist. Cliceáil anseo

An Teastas Shóisearach

An Scrúdú Cainte - Teastas Shóisearach. Cliceáil anseo  
Rolghlacadh Teastas Soisearach. Cliceáil anseo  
Sraith Teastas Soisearach. Cliceáil anseo  

Míle buíochas le Ailis Ní Ainle as ucht an méid  a ndearna sí chun cabhair le na daltaí don scrúdú cainte agus go mór mhór do na hacmhainní usáideach a tugadar dúinn.

Briathra Gaeilge

Tá treoracha simplí anseo chun briathra a fhoghlaim. Cliceáil anseo

Litir a scríobh

Seo cabhair chun litreacha a scríobh. Cliceáil anseo

Dánta

Seo bailiúchán álainn de dhánta Gaeilge. Cliceáil anseo

Acmhainní Breise

Tá acmhainní breise anseo chun cabhair a thabhairt duit feabhas a chur ar do chuid Gaeilge. De réir a chéile, leanfaimid ar aghaidh ag méadú na nábhar a bheidh le fáil ar ár láithreán gréasáin. Cliceáil anseo. Cliceáil ar na híomhánna...

 

                

Tá Seirbhís Leabharlainne an Chabháin buíoch de grúpa a thug cead an t-ábhar seo a chur ar fáil.