Home

Cursaí Gaeilge

 • Ar mhian leat úsáid a bhaint as An Gaeilge a d’fhoghlaim tú ar scoil?
 • An bhfuil tú ag staidéar don Teastas Sóisearach nó don Ardteistiméireacht?
 • An bhfuil suim agat dul chuig An Ghaeltacht?
 • Ar mhaith leat cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge?

Má thug tú freagra dearfach d’aon cheist thuas, tá eolas le fáil duit ar na hacmhainní oiriúnacha atá eagraithe againn anseo.

Úsáid na Teangan

 • Tá grúpaí “Cúpla Focail” le fáil sna leabharlanna ar fud an Chontae. Cliceáil ar “Library Events.”
 • Tá “Ciorcal Comhrá” eagraithe ag Glór Bhreifne achan seachtain in Óstán Fearnainn, An Cabhán.
 • Is féidir le scoláirí bheith páirteach i gcumainn cosúil le Cumann na bhFiannSpleodar.

An Teastas Sóisearach agus an Ard Teistiméireacht

 • Sna Leabharlanna ar fud An Chontae, eagraítear ceardlainne a thugann cabhair do dhaltaí ullmhúcháin cuí a dhéanamh don Bhéaltriail sa Ghaeilge don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht. Féach ar Facebook agus ar Twitter. Léigh an nuachtlitir míosúil “Bookmark
 • Bí i dteagmháil le grúpaí de Chumann na bhFiannSpleodar a eagraíonn ranganna éagsúla a chabhraíonn le daltaí ullmhúcháin cuí a dhéanamh don Bhéaltriail. 

An Ghaeltacht

 • Eagraíonn Cumann na bhFiann cúrsaí Gaeilge a mhaireann ar feadh dhá no trí seachtaine sa Samhradh i gCo. Shligigh agus i gCo na Mí. Tugann na cúrsaí seo deis do dhaoine Gaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú i ndóigh thaitneamhach shuaimhneach gan stró. Eolas sa bhreis
 • Faigh eolas ó Concos, a thugann eolas do fhoghlaimeoirí ar chúrsaí Gaeilge i gColáistí Samhraidh sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht. Eolas sa bhreis

Cáilíochtaí sa Ghaeilge

 • Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Tá scrúdaithe d’fhoghlaimeoirí fásta sa Ghaeilge le fáil ar sé leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 2 (C2). Scrúdaitear na ceithre scil: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhtuiscint agus Scríbhneoireacht. Tá roinnt eolais ar fáil ar an suíomh. Cliceáil TEG
 • Gaelport. Tá cur síos le fáil ar na cúrsaí oiliúna atá ar fáil sa tír seo agus thar sáile. Díríonn na cúrsaí seo ar an nGaeilge. Mar shampla, is féidir na cúrsaí seo a dhéanamh: a) Cúrsa sa Saibhreas Teanga; b) MA sa Chumarsáid; c) MA/Dioplóma Iarchéime Léann Teanga (Leibhéal 9). Cliceáil ar Gaelport agus ansin ar foghlaim.
 • Oideas Gael. Rinneadh cúrsaí Oideas Gael a dhearadh go speisialta ar riachtanais daoine fásta ag gach staid den fhoghlaim ar a n-áiritear iad siúd a bhfuil roinnt dul chun cinn déanta acu ach iad gann i gcleachtadh. Cuimsíonn gach cúrsa a mhaireann seachtain de ghnáth, trí leibhéal nó os a chionn: Tosaitheoirí, Idirmhéanach agus Ardchaighdeán. Cliceáil Oideas Gael agus ansin Cúrsaí Gaeilge.

Sa Bhreis

 • Sna leabharlanna ar fud An Chabháin, eagraítear imeachtaí éagsúla i rith na bliana a thugann deis don ghnáthduine Gaeilge a labhairt. Is é buaicphointe na n-imeachtaí ná Seachtain na Gaeilge i Mí an  Mhárta. Bíonn Tráth na gCeist ar siúl chomh maith le Comórtaisí Scoile, Seisiúin Scéalaíochta agus imeachtaí difriúla eile. Tá tuilleadh eolais le fail ar FacebookTwitter agus inár nuachtlitir “Bookmark.”
 • Bíonn imeachtaí spraiúla is bríomhara ar siúl ag Glór Bhreifne i rith na bliana.
 • Bionn cúrsaí cultúrtha eile ar siúl ag Oideas Gael trí mheán na Gaeilge; mar shampla, cúrsaí ealaíne, spaisteoireacht, ceardaíocht agus cúrsaí ceoil. Tá na cúrsaí seo oiriúnach do dhaoine ar mhiste leo caitheamh aimsire a chleachtadh agus an Ghaeilge a labhairt ag an am céanna. Cliceáil Oideas Gael