Home

Fáilte is fiche!


Cuireann Seirbhís Leabharlainne an Chabháin fíorchaoin fáilte romhaibh uilig chuig ár suíomh idirlíne Rannóg Na Gaeilge. Is é ceann de na príomhaidhmeanna atá againn ná tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge. Cuirimid fáilte mhór roimh achan duine a bhfuil suim aige nó aici sa teanga teacht ar cuairt chugainn. Táimid iontach bródúil as ár noidhreacht agus as ár gcultúr agus dá bharr sin, déanaimid gach iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa Leabharlann. Tá stoc ollmhór leabhar againn, oiriúnach do gach aois. Buaileann Club Leabhar An Chabháin le chéile gach mí agus cuirtear Ranganna Gaeilge ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta gach seachtain.

Imeachtaí:

  • Bíonn ranganna Gaeilge d'fhloghlaimeoirí fásta ar siúl 

  • Club Leabhar An Chabháin –tagann an grúpa le chéile ar an gcéad Déardaoin de gach mí ar 1.00 i.n, ach amháin i Mí Iúil agus i Mí Lúnasa

  • Eagraítear imeachtaí éagsúla i rith Seachtain na Gaeilge

  • Tá Fógraí agus Comharthaí as Ghaeilge sa Leabharlann

  • Tugaimid cabhair do Scoileanna Náisiúnta agus do Mhéanscoileanna sa Chontae

  • Oibrímid le Glór Bhreifne

Cliceáil ar cheann de na deilbhíní thíos:

 

 

 

Páistí

 

Club Leabhar

 

Déagóirí

 

 

Imeachtaí as Gaeilge

 

Cúrsaí Gaeilge

 

Naisc Úsáideacha

 

Welcome to our Irish Pages!

If you have an interest in "all things" Irish then this is the place for you. One of our main aims in Cavan County Council’s Library Service is to support the Irish language. We are very proud of our heritage and culture and make every effort to promote the Irish Language within our service. We have strong links with Glór Bhréifne and Cavan’s National and Secondary Schools. 

We hold "As Gaeilge" events on a regular basis:

  • Weekly conversation classes for those who wish to brush up on Irish skills. See Library Events
  • Our Irish Language Reading Group meet monthly in Johnston Central Library (1st Thursday of the month). Find out more in Club Leabhar
  • A full programme of events for Seachtain na Gaeilge in March
  • Workshops preparing students for Irish Junior and Leaving Certificate Examination

__________________________________________________________________________________________________________________________

Seachtain na Gaeilge 2022

View Clár Sheachtain na Gaeilge

Caoimhe Ní Chathail ag caint Carmel i rith SnG 2022

Seachtain na Gaeilge 2022

Seirbhís Leabharlainne an Chabháin

Caoimhe Ní Chathail ag caint linn ar zoom ag 2.15in Máirt, 15 Márta - For Senior Cycle Classes

Is láithreoir agus léiritheoir í ar shraitheanna teilifíse ar nós 'Croí na Ceiste le Caoimhe' ar BBC2 agus 'Éadaí SOS' ar BBC2 agus TG4.

Beidh sí ag caint faoin a saol féin agus cé co-tábhachta is atá an teanga Ghaeilge in a saol.

 

 

Seachtain na Gaeilge 2022

Ceolchoirm i Leabharlann Cheannais Mhic Sheáin le ceoltóirí den scoth ó Ghrúpa Cheoil Craobh Dr.Brian Galligan CCE faoi stiúir Pilib Ó Cleirigh, the Donohoe Family agus an fear mór le rá Martin Donohoe.

 

Mo buíochas do na ceoltóirí cumasach, cáiliúil as glacadh páirt sa ceolchoirm aréir, bhí siad thar barr. Mo buíochas do Comhairle Contae an Cabháin, Éire Ildánach agus Conradh an Gaeilge don urraíocht.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Ainmneacha agus Sloinnte Gaeilge

Use this resource if you are looking for an Irish name and its meaning or if you want to find out the translation for your surname. Cliceáil anseo..

Bailte Fearainn

Use our Search Facility to find out what your Townland is in Irish. Cliceáil anseo..
 

Conas is féidir tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge

?

Úsáid d'ainm agus do shloinne as Gaeilge           
Use your Irish name and surname

Úsáid do sheoladh as Gaeilge          
Use your address in Irish

Labhair an Ghaeilge atá agat le do pháistí. Foghlaim an teanga leo.
Speak Irish with your children, words at first and develop over time

Scríobh do théacsanna as Gaeilge ar do ghuthán phóca.
Change your mobile message to Irish.

Faigh do phas agus do cheadúnas tiomána as Gaeilge            
Get your passport and driving license in Irish.

Léigh leabhair, irisí agus nuachtáin as Gaeilge           
Read as gaeilge material

Éist le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le Raidió na Life           
Listen to Raidió na Gaeltachta agus Raidió na Life

Féach ar TG4 agus cláracha as Gaeilge ar RTÉ1 agus ar BBC2
Watch TG4, and Irish programmes on RTÉ1 and BBC2

Caith an Fáinne           
Wear the Fáinne

Bain úsáid as frásaí shimplí achan lá           
Use simple phrases every day

Seo samplaí de na frásaí:
Dia duit; Slán go fóill; Go raibh maith agat; Le do thoil; Breithlá sona duit; Oíche mhaith; Tóg bog e; Buíochas le Dia; Le cúnamh Dé; Dia linn; Gabh mo leithscéal. 

Bain triail as           
Be willing to try! Make use of proverbs in conversation. Clicéail anseo..

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Tugtar cuireadh duit a bheith i láthair ag Cheiliúrtha Fhéile Pádraig le Seirbhís Leabharlainne an Chabháin comhpháirteach le Seirbhís Leabharlainne Mhuineacháin. Ta ceol agus damhsa le Martin Donohoe, NYAH, Philip Clarke agus a chairde.  

You are cordially invited to enjoy a celebration of St. Patrick and our Irish  Heritage as part of Seachtain na Gaeilge 2021. Cavan Library Service in partnership with Monaghan Library Service is delighted to present Martin Donohoe, NYAH, Comhaltas, Philip Clarke and a host of talented dancers, musicians and singers.

This spectacular concert premiered on 16th March but you can continue to enjoy and share the music, song and dance HERE on our website.  Watch NOW

 
___________________________________________________________________________________________________________________
 

Ba é seo an chruinniú deireanach le Club Leabhar an Cabháin (as Gaeilge) roimh an tsamhraidh 2021 ar zúm.

Cuireadh fáilte ollmhór roimh an údar cáiliúil Catherine Foley inniu.  Tá sí ina cónaí i nGaeltacht na nDéise, ba thuairisceoir í leis an bpáipéar the Irish Times ar feadh fiche bliain. Thar na blianta scríobh sí trí nóibhille Ghaeilge, Sorcha sa Gailearaí (2003), An Cailín Rua (2004) agus Samhradh an Chéasta (2010). D’fhoilsigh sí leabhar darbh ainm Beyond the Breakwater: memories of Home i 2018. Chuir sí bailiúchán filíochta, Ag Marú Maicréal agus an leabhar seo Cuisle an Chósta ar fáil i 2019. San cruinniú seo labhair sí faoin a leabhar Cuisle an Chósta, léigh sí roinnt dáin agus bhí díospóireacht deas againn léi. Bain sult as!

 
 
_____________________________________________________________________________________________________