Home

Gaeilge

Áisaonad - Bunaíodh an tÁisaonad i 1998 le háiseanna oideachais a sholáthar d’earnáil na Gaelscolaíochta, ar comhchaighdeán agus ar chomhphraghas lena gcomhionann i mBéarla agus an tÁisaonad tacaíocht agus oiliúint ar fáil do scoileanna 
Coimisinéir Teanga - Ag cosaint cearta teanga ó 2004

Bord na Gaeilge UCD Scholarships - 'Teach na Gaeilge'

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son na teanga ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.

Cumann na bFiann organises weekly/ fortnightly Irish language youth clubs giving the students the opportunity to use and improve their spoken Irish.

Foras na Gaeilge - An comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann

Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur chun cinn chun leasa na Gaeilge. Leanann an comhlacht leis an bhfealsúnacht fiontraíochta a chur chun cinn tríd an réimse leathan d’imeachtaí a dtugann foireann Gael Linn fúthu ó bhliain go bliain.

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Tugann an eagraíocht spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil don phobal, nó don duine sa phobal, a chinneann scoil a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.

Fáiltíonn Glór na nGael coistí pobail, grúpaí forbartha agus eagraíochtaí áitiúla a bheith páirteach linn sa chomórtas atá níos mó ná 50 bliain ar an saol agus a mbíonn coistí ó gach cearn den tír, agus thar lear, páirteach ann.

Is Féidir Liom - Interactive resource for Gaeilge beginners

Focal.ie - This is the National Terminology Database for Irish, developed by Fiontar, DCU in collaboration with An Coiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

Enjoy learning Irish with Oideas Gael's Irish language courses and cultural activity holidays for adults in the breathtaking Donegal Gaeltacht, Ireland.

Eagraíonn Oireachtas na Gaeilge raon leathan imeachtaí i rith na bliana chun na healaíona dúchasacha, trí mheán na Gaeilge, a cheiliúradh.
Tá RTÉ Raidió na Gaeltachta ag craoladh 24 uair an chloig in aghaidh an lae le raon leathan de chláracha nuachta agus cúrsaí reatha, irischláracha, cláracha ceoil de gach cineál, spórt, díospóireachtaí agus siamsaíocht.
SaorshuíomhSuíomh d'fhoghlaimeoirí le roinnt ábhar ar fáil don ardteistiméireacht. 
Seomra Ranga - Acmhainní le haghaidh múineadh na Gaeilge do mhúinteorí bunscoile.
TG4 - Tá clársceideal laethúil Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga ag TG4. Thuill cláracha ceoil, faisnéise agus clúdach spóirt an chainéil moladh ar leith do TG4. Tá cáil ar leith ar a shobaldhráma Ros na Rún agus ar an tseirbhís shainiúil ó Nuacht TG4.
Tuairisc.ie - Funded by Foras na Gaeilge to provide news, analysis and entertainment for Irish speakers. Excellent resource for those preparing for oral Irish examinations. 

 Back to Online Resources